Graderingsavgifter för Dangrader
enligt International Taekwon-Do Federation
 

Basavgifter för Dan-grader bestäms av SIF i samråd med ITF och ser följande ut:

1 Dan - 1500 kr

2 Dan - 2000 kr
3 Dan - 2500 kr
4 Dan - 3500 kr
5 Dan - 4500 kr
6 Dan - 5500 kr
7 Dan - 2500 kr
8 Dan - 1500 kr
9 Dan - ingen avgift

Till ovannämnda basavgifter kan tillkomma extra avgifter enligt nedan:

1 Dan - eventuell instruktörs- klubbavgift (belopp fastställs av arrangören)

2 Dan - eventuell instruktörs- klubbavgift (belopp fastställs av arrangören)
3 Dan - riksgraderingsavgift 800 kr
4 Dan - riksgraderingsavgift 800 kr
5 Dan - riksgraderingsavgift 800 kr
6 Dan - riksgraderingsavgift 800 kr
7 Dan - eventuell instruktörsavgift (belopp fastställs av arrangören)
8 Dan - eventuell instruktörsavgift (belopp fastställs av arrangören)
9 Dan - bestäms av ITF

Delgradering
Avgift för att deltaga i Dan-delgradering är 800 kr.
Denna avgift är öronmärkt för att delvis finansiera riksgraderingarna.