Godkända graderingsinstruktörer i Sverige
Med rätt att bedöma graderingar till Kup- och Dan-grader


Dydiszko Swavek, 8 Dan - Skövde
Hansson Håkan, 8 Dan - Kärra

Enander Niklas, 7 Dan - Göteborg
Logozar Peter, 7 Dan - Ljungby
Oskarsson Mimmi, 7 Dan - Mariestad
Wittebo Markus, 7 Dan - Frölunda

Alahäivälä Arto, 6 Dan - Stockholm
Andersson Robert, 6 Dan - Göteborg
Carlström Patrik, 6 Dan - Jönköping
Dydiszko Petra, 6 Dan - Skövde
Eriksson Örjan, 6 Dan - Stockholm
Känngård Markus, 6 Dan - Gnesta
Magnusson Lang Håkan, 6 Dan - Södertälje

Holmberg Anders, 5 Dan - Floda
Hovelius Maria, 5 Dan - Jönköping 
Hyllander Fredrik, 5 Dan - Esklistuna
Ivarsson Johan, 5 Dan - Trollhättan 
Ljunggren Magnus, 5 Dan - Trollhättan
Salomonsson Daniel, 5 Dan - Uddevalla

Andersson Michael, 4 Dan - Strängnäs
Aspelin Oscar, 4 Dan - Torslanda
Eatserling Simon, 4 Dan - Partille
Hansson Anton, 4 Dan - Kärra
Hartner Georg, 4 Dan - Kungälv
Hoffman Mattias, 4 Dan - Kärra
Holmblad Niclas. 4 Dan - Torslanda
Hyllander Maya, 4 Dan - Esklistuna
Olsson Gustav, 4 Dan - Stenungsund
Johansson Ove, 4 Dan - Skara
Johansson Pernilla, 4 Dan - Stockholm
Johansson Tomas, 4 Dan Strängnäs
Karlsson Thomas, 4 Dan - Södermalm
Malaga Oskar, 4 Dan - Göteborg
Nisula Kristian, 4 Dan - Södertälje
Pierrou Andreas, 4 Dan - Stockholm
Plomgren Stefan, 4 Dan - Lindome
Rydberg Jonatan, 4 Dan - Partille
Åhlen Tobias, 4 Dan - Esklistuna


Instruktörens graderingskompetens
Kompetensen för graderingsinstruktörer bestäms av ITF:s officiella regler med komplettering av SIF:s gällande regler för riksgradering i Sverige.

- Instruktör med 4 Dan kan gradera upp till 2 Dan.
- Instruktör med 5 Dan kan gradera upp till 2 Dan.
- Instruktör med 6 Dan kan gradera upp till 2 Dan (till 3 Dan som medlem i graderingskommitté för riksgradering).
- Instruktör med 7 Dan kan gradera upp till 2 Dan (upp till 5 Dan som medlem i graderingskommitté för riksgradering).
- Instruktör med 8-9 Dan kan gradera upp till 2 Dan (upp till 6 Dan som medlem i graderingskommitté för riksgradering).

Graderingar till 7-8 Dan kan genomföras endast av ITF:s graderingskommitté.
Graden 9 Dan tilldelas av ITF:s graderingskommitté och styrelse.

Graderingsistruktörer skall inneha aktuell ITF Teaching Licens
Enligt International Taekwon-Do Federations regler samtliga graderingsinstruktörer skall inneha aktuell ITF Teaching Licens. 

Deltagande i Svenska Nationella Instruktörsrådet (SNI) är obligatorisk för alla graderingsinstruktörer
Enligt Svenska ITF Förbundets årsmötesbeslut skall landets internationella instruktörer för att få mandat att bedöma graderingar till Dan-grader deltaga i minst en utbildning för det Svenska Nationella Instruktörsrådet under två på varandra följande år. I annat fall tillåts graderingar endast till Kup-grader.