www.itfsverige.se
Årsmöten 2018 SIF och STF
Stockholm 21-22 april 2018
Text & foto:  Petra Dydiszko
Styrelsen för Svenska ITF Förbundet 2018. Stående från vänster: Robert Andersson, Håkan Hansson, Lora Timany, Petra Dydiszko, Mimmi Oskarsson, Sofia Gustavsson, Daniel Salomonsson, Peter Logozar, Swavek Dydiszko.

Helgen 21-22 april samlades representanter för huvuddelen av Sveriges Taekwon-Do-klubbar i Stockholm för en helg med årsmöten och umgänge. Mötena hölls på RF:s utvecklingscenter på Bosön i Stockholm. På lördagen hölls årsmöte för Svenska ITF Förbundet. Utöver sedvanliga årsmötespunkter antogs följande propositioner:

- Årsmöte för SIF kommer från och med nu hållas vartannat år och kallas förbundsstämma. Det betyder att nästa ordinarie förbundsstämma för SIF blir år 2020.
- Att ändra ålderskategorierna för tävling från och med år 2019 till följande:
7-8 år: Yngre Minior
9-10 år: Minior
11-12 år: Kadett
13-14 år: Yngre Junior
15-17 år: Junior
18 år och ålder: Senior
- Seminarier med Grand Masters skall i Sverige endast arrangeras i SIF:s regi. Föreningar kan likt tidigare ansöka om att arrangera seminarier med internationella instruktörer 4-8 Dan genom att skicka ansökningsblankett och erlägga sanktionsansökningsavgift till SIF.

Vidare fattades beslut att ytterligare uppmuntra nybildande av föreningar genom att:
- Nybildad förening endast betalar en medlemsavgift om 100 kr/år/förening till SIF under de tre första verksamhetsåren.
- Nybildad förening får deltaga i tävlingar under de första tre verksamhetsåren utan krav på domare eller domaravgift.
- Nybildad förening erhåller ett startbidrag om 1000 kr det första verksamhetsåret.

Verksamhetsplanen för år 2018 fastställdes också:
- Genomförande av IIC i Sverige 2018.
- Fortsatt utveckling av STL-ligan.
- Utveckling av nationell instruktörsutbildning steg 2.
- Vidareutveckling av den nationella domarutbildningen.
- Arbete mot RF:s vision 2025 med fokus på jämställdhet.

Som brukligt under årsmöten tillsattes också en del poster inom styrelsen. Andreas Pierrou som under många år varit suppleant i styrelsen ställde inte upp för omval. Vi tackar Andreas för åren i styrelsen och önskar lycka till med vidare TKD-åtaganden i föreningslivet.
Som ny suppleant valdes Sofia Gustavsson som är aktiv i TKD Akademin Södermalm. Vi välkomnar varmt Sofia in i styrelsen.

På söndagen var det dags för huvudförbundets årsmöte. Det är Svenska Taekwondoförbundet där alla Taekwon-Do-föreningar, både ITF och WTF är medlemmar. ITF är organiserade i grenförbundet Svenska ITF Förbundet och WTF är organiserade i grenförbundet Svenska Taekwondo Unionen.

Det blev ett snabbt möte i mycket positiv atmosfär som påvisar att STF, SIF och STU arbetar i samma riktning vilket är mycket positivt för Svensk Taekwon-Do. Extra roligt var att Master Swavek Dydiszko, Mimmi Oskarsson och Robert Andersson under årsmötet fick mottaga STF:s förtjänsttecken för att på ett berömvärt sätt främjat svensk Taekwon-Do.

Master Swavek Dydiszko
verksam i Skövde Taekwon-Do och har tränat kampsport i drygt 45 år, varit landslagstränare i 24 år och varit verksam inom ledningen för Svensk ITF sedan början av 90-talet. Han var varit ledande gällande initiativtagande, utformning och genomförande av arrangemang såsom tävlingar och seminarier. Master Swavek är personen bakom ITF Sveriges grafiska profil och ständiga utveckling mott bättre och mer dynamisk informationsspridning. Han är en driven och energirik ledare som ständigt för Svensk ITF framåt.

Mimmi Oskarsson är verksam i Mariestad Taekwon-Do Club och har tränat i 32 år, varit aktiv som landslagutövare och inom landslagsledning samt kassör för ITF i drygt 25 år. Med sin noggrannhet och ihärdighet har hon full kontroll på förbundets ekonomi och landets domare i rollen av nationell domaransvarig.

Robert Andersson är verksam i Taekwon-Do föreningarna i Billdal och Särö. Han har tränat i 30 år, varit aktiv som landslagsutövare och därefter som assisterande landslagstränare. Robert har även varit aktiv inom styrelsen sedan början av 00-talet och ordförande sedan 2007. Med sitt tålamod och sin ihärdighet är Robert en viktig kraft för ITF i Sverige.

Stort grattis Master Swavek, Mimmi och Robert – mycket välförtjänt!

Helgen kan summeras som mycket givande för Svensk ITF. Stort tack till alla föreningsledare och föreningsrepresentanter som tog sig tid att deltaga i helgens möten.

Nu ser vi fram mot slutklämmen på denna termin där höjdpunkten är STL 3 och SM som går av stapeln 19 maj i Göteborg.