Ordföranden har ordet

2021-12-30

 

Till alla er Taekwon-Do-ledare som år ut och år in engagerar er och brinner för er förening, era medlemmar, er idrott.

Det är er verksamhet som står på spel när vi nu tar klivet in i ett nytt verksamhetsår.Efter Riksidrottsförbundets (RFs) historiska beslut om att inte betala ut några stöd för nästkommande två år och dessutom påtalat att det eventuellt kan leda till uteslutning av Taekwon-Do som specialförbund (SF) ser vi allvaret i situationen. Det förekommer många påståenden om Svenska ITF Förbundet (SIF) som grenförbund och ITF som medlemsföreningar och därför vill jag här ge er alla min bild av situationen.

Till att börja med så vill jag säga att vi till 100% delar uppfattningen att det bekvämaste för alla vore om WT och ITF blev egna specialidrottsförbund (SF) under Riksidrottsförbundet (RF). Tyvärr så ser jag denna möjlighet som ytterst osannolik om man ser på Riksidrottsförbundets (RFs) stadgar gällande närbesläktad idrott. Riksidrottsstyrelsens (RS) inställning i dagsläget är att det skall bli färre specialidrottsförbund (SF) och inte fler vilket de jobbar hårt för.

Jag tror heller inte oddsen är speciellt höga att man på riksidrottsmötet (RIM) först skulle utesluta Svenska Taekwondoförbundet (STF) som specialidrottsförbund (SF) för att under nästa timma yrka på inval av delar av samma förbund. Av egen erfarenhet från tidigare riksidrottsmöten (RIM) där andra idrotter sökt medlemskap så räcker det inte att stå och säga att man är en olympisk idrott och att man kommer bli störst i världen.

Som jag ser på det så tror jag att WT och ITF först gemensamt genom Svenska Taekwondoförbundet (STF), tillsammans med andra specialidrottsförbund (SF), måste försöka ändra riksidrottsförbundets (RFs) stadgar gällande närbesläktad idrott. Min personliga åsikt är att idrotter som är att anses som stora förbund, det vill säga som har 50 föreningar, 3000 medlemmar och har egen internationell tillhörighet skall undantas från stadgan om närbesläktad idrott. Mycket möjligt att detta skulle göra svensk idrott helt unik i världen men jag förstår inte varför det skulle vara negativt.

Det är inte heller säkert att vi direkt skulle vara välkomna i andra specialidrottsförbund (SF) och det i sig kan medföra en tidsödande process. Det är med detta jag menar att det är med era föreningar man spelar ett högt spel oavsett stiltillhörighet. Det är föreningarna som i slutänden riskerar att tillhöra en idrott som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) vilket skulle innebära stora svårigheter att driva verksamheten vidare.

Då drömmen om egna idrottsspecifika specialidrottsförbund (SF) i dagsläget endast är just en dröm ser vi fortfarande att det bästa alternativet är att behålla och vårda Svenska Taekwondoförbundet (STF). Det är den närmsta lösningen till egna specialidrottsförbund (SF) vi kan komma.

De enorma fördelarna ekonomiskt med ett eget specialidrottsförbund (SF) är så stora att allt annat vore idioti. Vi måste komma ihåg att det är ett stort privilegium att kunna ha ett eget specialidrottsförbund (SF) och det är något som är få förunnat.
Lösningen med två grenförbund (GF) där vi delar in våra två idrotter är resultatet av de tidigare konflikterna som uppstod med det internationella WT-förbundet. Nu har varje grenförbund (GF) det egna ansvaret för sin idrott vilket medför rättigheter och skyldigheter.

Jag har väldigt svårt att acceptera påståendet att det varje gång är ITFs fel. Jag hoppas att man under WT-konferensen i januari för en gång skull ser sig själv i spegeln och kommer fram till vad WTs grenförbund Svenska Taekwondo Unionen (STU) måste ändra på för att WT som idrott skall fungera i det egna grenförbundet (GF).

Svenska ITF Förbundet (SIF) bestämde sig väldigt tidigt att skriva under den avsiktsförklaring som Svenska Taekwondoförbundet (STF) la på bordet i linje med Riksidrottsförbundets (RFs) direktiv. Vi såg avsiktsförklaringen som mycket allmän där vi som grenförbund (GF) inte på något sätt skulle binda oss att göra några stora förändringar. Vår förhoppning var att detta skulle vara första steget att få hjälp av Riksidrottsförbundet (RF) att tillsätta en oberoende generalsekreterare och samtidigt få hjälp att förmedla mellan huvudförbundet och Svenska Taekwondo Unionen (STU).

Men framför allt skrev vi under för att vi ville få tillbaka förbundets organisationsstöd. Svenska Taekwondo Unionen (STU) valde att inte skriva under avsiktsförklaringen vilket nu försatt oss i den situationen att Riksidrottsförbundet (RF) fattat det historiska beslutet att inga ekonomiska stöd betalas ut till Svenska Taekwondoförbundet (STF) för åren 2022 och 2023. Jag har väldigt svårt att tro att detta verkligen är Svenska Taekwondo Unionens medlemsföreningars vilja och hoppas att man får sina förtroendevalda att tänka om i denna fråga.

ITF har samma inställning som för 25 år sedan då alla svenska Taekwon-Do föreningar bildade Svenska Taekwondoförbundet (STF). Oavsett påståenden från utomstående så skall vi fokusera på den egna verksamheten och lägga energi på våra föreningar, våra utbildningar och våra tävlingar.

Vi har lärt oss att bita ihop och tiga trots att vi många gånger känt frustation över beslut eller uttalanden från andra. Vi tror inte att det gagnar verksamheten på något sätt om vi också skulle börja gapa och skrika över meningsskiljaktigheter.

Detta är något vi fortfarande värnar om och är egentligen det enda som vi strävar efter.
Att få behålla vår identitet, våra befogade resurser och våra demokratiska rättigheter.

Förhandlingar mellan allierade bygger på att hitta en lösning som ligger i allas intresse.
Med förhoppning att svensk Taekwon-Do tillsammans löser detta under år 2022 så önskar jag Er alla ett gott slut och ett gott nytt år.

Robert Andersson
Ordförande Svenska ITF förbundet