Blanketter och dokument för nedladdning
 
Blanketter
Samlingsblankett ansökan för certifikat 1-2 Dan EXCEL / PDF
Ansökan till riksgradering 3-6 Dan WORD / PDF
Ansökan till Dan-gradering 7-8 Dan EXCEL
Ansökan till delgradering 3-7 Dan WORD / PDF
Individual Black Belt Degree Application Form (endast certifikatbyte) EXCEL / PDF
   
Ansökan om ITF tävlingssanktion WORD / PDF
Rapport från tävlingsarrangören WORD / PDF
Rapport från tävlingens huvuddomare WORD / PDF
Skadeanmälan för eventuella skador under tävlingen WORD / PDF
   
Ansökan om medlemskap i Svenska ITF Förbundet WORD / PDF
Begäran om utträde från Svenska ITF Förbundet WORD / PDF
   
Ansökan om övergång från utländsk organisation WORD / PDF
   
Sanktionsansökan seminarium med utländsk internationell instruktör WORD / PDF
   
Anmälan om tävling eller träning utomlands WORD / PDF
Skadeanmälan till Folksam PDF
   
Rapportering av en domarutbildning - nivå 2 EXCEL
Rapportering av en domarutbildning - nivå 1 EXCEL
Dokument
Stadgar för Svenska ITF Förbundet PDF
Integritetspolicy Svenska ITF Förbundet PDF
   
Nationellt Tävlingsreglemente - kamp PDF
Nationellt Tävlingsreglemente - tekniska grenar PDF
Nationellt Graderingsreglemente PDF
Nationellt Domarreglemente PDF
Instruktörsreglemente PDF
Landslagsreglemente PDF
Reglemente för Svenska TKD Ligan PDF
   
Frågebank, teorifrågor för graderingar PDF
   
Arrangemang av tävling - styrdokumet PDF
Arrangemang av seminarium med internationell instruktör - styrdokument PDF
   
Nationella graderingskrav till Kup-grader för Miniorer och Kadetter PDF
Nationella graderingskrav till Kup-grader för Juniorer och Seniorer PDF
Nationella graderingskrav till Dan-grader fr.o.m. 2020-01-01 PDF
   
   
Bältessystem för Kup-grader (bild) A3   PDF
Godkända skydd för tävlingar sanktionerade av SIF PDF
ITF:s officiella godkända skydd och dobok HEMSIDA
 
Arkiv för Svenska ITF förbundets verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2020 PDF
Verksamhetsberättelse 2019 PDF
Verksamhetsberättelse 2018 PDF
Verksamhetsberättelse 2017 PDF
Verksamhetsberättelse 2016 PDF