Behöriga domare i Sverige
Domare nivå 2
Domare nivå 1
 
Ringdomare - utbildningar
SVENSKA NATIONELLA DOMARRÅDET
Vid önskemål om att arrangera en domarutbildning kontakta någon av utbildarna nedan:
 

Nationell Domaransvarig - utbildare för nivå 2
Mimmi Oskarsson, 7 Dan - Mariestad

Utbildare för nivå 1
Swavek Dydiszko, 8 Dan - Skövde
Håkan Hansson, 7 Dan - Frölunda
Peter Logozar, 7 Dan - Ljungby
Niklas Enander, 7 Dan - Vasa Göteborg
Mimmi Oskarsson, 7 Dan - Mariestad
Robert Andersson, 6 Dan - Billdal
Petra Dydiszko, 6 Dan - Skövde
Markus Wittebo, 6 Dan - Frölunda
Anders Holmberg, 5 Dan - Floda
Fredrik Hyllander, 5 Dan - Eskilstuna
Magnus Ljunggren, 5 Dan - Trollhättan
Daniel Salomonsson, 5 Dan - Uddevalla
Henrik Drottz, 4 Dan - Partille
Simon Easterling, 4 Dan - Partille
Mattias Hoffman, 4 Dan - Kärra
Maria Hovelius, 4 Dan - Jönköping
Johan Ivarsson, 4 Dan - Trollhättan
Thomas Karlsson, 4 Dan - Södermalm
Gustav Olsson, 4 Dan -Stenungsunds
Jonatan Rydberg, 4 Dan – Partille

 
DOKUMENT
Nationellt domarreglemente
Kursrapport nivå 1
Kursrapport nivå 2
 
På uppdrag av Svenska ITF Förbundets styrelse leds domarverksamheten inom förbundet av Svenska Nationella Domarrådet (SND).