Början på kampkonsten Tae Kwon Do interpreteras på olika sätt i olika kretsar men oberoende av det så är det obestridligt att namnet Tae Kwon Do kom fram för första gången i samband med ett möte den 11 april 1955. Personen som har föreslagit detta namn var en sydkoreansk generalmajor med namnet Choi Hong Hi. Senare (1966) blev han också den första presidenten för det internationella TKD förbundet, ITF (International Taekwon-Do Federation). Här nedan kan man se det historiska fotot från mötet där TKD kom officiellt till världen.

 

 Sitter från vänster:
Yoo Hwa Chung, Son Duk Sung, Choi Hong Hi, Le Hyung Kun, Cho Kyung Kyu, Chung Dae Chun, Han Chang Won, Chang Kyung Rok, Hong Soon Ho, Ko Kwang Rae och Hyun Jong Myung.