Styrelsen informerar
Styrelsen för Svenska ITF Förbundet beslutade nyligen några viktiga saker som påverkar höstens tävlingsverksamhet inom förbundet samt landslagets verksamhet närmaste framtid.

 

2021-08-16

STL/SM 2021
Tyvärr efter mycket arbete lyckades man inte denna gång knyta ihop en hel STL-säsong som man hade planerat från början. På grund av fortfarande ostabil Covid-19 situation samt enormt tryck på sporthallar i landet är vi nu tvungna att genomföra STL-säsongen 2021 annorlunda. Förhoppningsvis från våren 2022 kan vi börja igen enligt tidigare framtagna planer. Till dess, efter konsultation med många aktörer, beslutade styrelsen att i år genomföra endast en STL-tävling tillika SM. Tävlingen kommer dessutom endast vara öppen för röd- och svartbälten, juniorer och seniorer. Tävlingen kommer att arrangeras lördagen den 9 oktober i Jönköping.

LANDSLAG
Då STL-säsongen 2021 kommer se annorlunda ut än de tidigare säsongerna beslutade styrelsen att ge befogenhet till landslagsledningen att ta ut landslagstruppen till kommande EM i november med underlag som grundar sig inte endast på rankingpoäng utan även på tävlingsinsatser från samtliga tävlingar under år 2020 samt år 2021. Svenska Mästare i seniorklassen är likt tidigare kvalificerade till landslagsplats enligt gällande STL-reglemente. Eventuella insatser från träningsläger kan också vägas in i uttagning av den slutliga landslagstruppen.

LANDSLAGSLEDNING 2021-2022
Styrelsen beslutade också att förlänga nuvarande landslagslednings mandat till och med EM 2022.