Kontaktuppgifter
Svenska ITF Förbundet
Box 92026
541 02 Skövde
E-post: SIF@itfsverige.se
 
 Övriga uppgifter
Bankgiro: Svenska ITF Förbundet, nr: 418-4198
Nationellt medlemskap:
- Riksidottsförbundet (RF)
- Svenska Taekwondoförbundet (STF)

Internationellt medlemskap:
- International Taekwon-Do Federation (ITF)
- All Europe Taekwon-Do Federation (AETF)

- The Association For International Sport for All (TAFISA)
- World Anti-Doping Agency (WADA)
 
 Styrelse
Ordförande
Swavek Dydiszko
(tillförordnad ordförande till 2024)
Ansvarsområde:
- internationella kontakter (ITF, AETF)
- nationella kontakter (STF, RF) 
- medlems- och föreningsfrågor
- hemsida och sociala medier
- graderingar
- tekniska frågor

Vice ordförande
- Vakant till 2024

Kassör
Mimmi Oskarsson
Ansvarsområde:
- nationella kontakter (STF, RF)
- medlems- och föreningsfrågor
- bokföring och utbetalningar
- TKD-pass
- Kup-certifikat
- instruktörslicenser
- tävlingssanktioner

Sekreterare
Petra Dydiszko
Ansvarsområde:
- nationella kontakter (STF, RF)
- hemsida och sociala medier 
- protokoll
- verksamhetsberättelse
- reglementen 
- utskick
- kallelse
- kontakt med Kampsportsmyndigheten

Ledamöter
Sofia Gustavsson
Peter Logozar
Daniel Salomonsson

Suppleanter
Lora Timany
Håkan Hansson