Nationella utbildningar inom SIF
 
Svenskt Nationellt Instruktörsråd - SNI
Målgrupp:
Alla SIF:s instruktörer med graden 3 Dan och högre.
De föreningar som inte har en instruktör med graden 3 Dan eller högre får skicka sin huvudansvarige instruktör som deltagare.
Kurstillfälle:
En gång per år.
Ansvarig:
SIFs styrelse
Kontakt:
SIF@itfsverige.se
 
Svenskt Nationellt Domarråd - SND
Målgrupp:
Alla SIF:s domare med graden 4 Dan och högre.
Kurstillfälle:
Genomförs vartannat år, eller varje år vid behov.
Ansvarig:
Nationellt domaransvarig: Master Mimmi Oskarsson
Kontakt:
mimmi@itfsverige.se
 
Nationell Domar- och coachutbildning - NDC
Målgrupp:
Alla som är intresserade av att arbeta som domare och coacher inom SIF.
Kurstillfälle:
Flera gånger per år.
Klubbledare kontaktar kursledaren för att planera respektive kurstillfälle.
Ansvarig:
Nationellt domaransvarig: Master Mimmi Oskarsson

Kontakt:
mimmi@itfsverige.se
 
Nationell Instruktörsutbildning - NIC
Målgrupp:
Alla som är intresserade av att arbeta som instruktörer inom SIF.
Kurstillfälle:
Flera gånger per år.
Ansvarig:
Master Swavek Dydiszko

Kontakt:
SIF@itfsverige.se
 
Nationell Barnledarutbildning - NBL
Målgrupp:
Alla som är aktiva som barn- och ungdomsledare inom en förening ansluten till SIF.
Kurstillfälle:
Vid behov, en till flera gånger varje år.
Ansvarig:
Nationellt ansvarig för barn- och ungdomsledarutbildning: Petra Dydiszko

Kontakt:
SIF@itfsverige.se