Information gällande instruktörer inom Svenska ITF Förbundet


Instruktörer inom Svenska ITF Förbundet
Internationella instruktörer med graderingsrätt >
Instruktörer i Sverige med ITF licens >

Instruktörer med nationell utbildning
Grundutbildning (GU) - teori >
Specialistisk utbildning (SU) - praktik >
Barnledarutbildning >Typer av instruktörskurser inom Svenska ITF Förbundet

Nationella utbildningar
- Grundutbildnig (GU) - teori
- Specialistisk utbildning (SU) - praktik
- Barnledarutbildning

Internationella utbildningar
- International Instructor Course (IIC)
- International Kids Course (IKC)
- International Harmony Course (IHC)
- International Do Course (IDC)
- International Adopted Course (IAC)