www.itfsverige.se
Nationell coach- och domarutbildningar VT 2021
Text & foto:  Mimmi Oskarsson

I en minst sagt annorlunda tid, där i stort sett alla verksamheter fått ställas in i förbundet det senaste halvåret, har flera av våra domare trots det varit aktiva. Då Corona-restriktionerna hållit större delen av idrottsvärlden ned stängd, har en del aktiviteter kunnat bedrivas Online i stället.

Vårt internationella förbund ITF startade detta med att arrangera den första tävlingen i mönster Online  under oktober 2020, kallad "ITF Taekwon-Do 1st World Open E-Tournament 2020". Där fanns två av våra internationella domare med och dömde; Master Niklas Enander och Anders Holmberg.

Mellan den 11-13 december arrangerade sedan ITF den första International Instructor Course (IIC) Online, där Master Niklas Enander, Master Mimmi Oskarsson och Anders Holmberg deltog från Sverige.

Den 17-18 april var det dags för den första Qualifying International Umpire Course (QIUC), där hela 12 st. av våra svenska domare fanns på plats och utbildade sig. Master Peter Logozar, Master Niklas Enander, Master Mimmi Oskarsson, Håkan Magnusson Lang, Anders Holmberg, Thomas Karlsson, Maria Hovelius, Gustav Olsson, Oscar Aspelin, Michel Nyström, Patrik Nyberg och Beatrice Skyman. Hela 430 deltagare från hela världen deltog i denna utbildning som hölls på engelska, och leddes av ITF:s domarkommitté och tekniska kommitté. Kursen avslutades med ett skriftligt test, där kravet på ett minst antal rätta poäng krävdes för att bli godkänd som internationell domare.

Mellan den 25 april-5 maj har även vårt Europeiska förbund AETF arrangerat en Online tävling i mönster och Traditional Sparring "AETF European Taekwon-Do Open E-Tournament 2021". Denna tävling ersatte den planerade European Cup, och var öppen för tävlande från hela världen och samlade hela 900 deltagare. Som representant för vår svenska domarkår fanns Patrik Nyberg med och dömde.

Då Corona-läget fortfarande är osäkert runt om i världen, och det planerade VM:et i Finland i september blivit framflyttat, så ersätter ITF nu detta med ett första Online VM istället. Till detta har en landslagstrupp tagits ut, och arbetet med att ta ut de domare som ska representera Sverige är i full gång. Nu håller vi tummarna att våra aktiva får hålla sig friska och skadefria under sommaren, så de kan förbereda sig på bästa sätt!

Önskar alla en avkopplande och härlig sommarledighet nu!
 
Master Mimmi Oskarsson
Nationell domaransvarig