www.itfsverige.se
SIF förbundsstämma 2020
On-line, 26 april 2020
Text & foto: SIF

Söndagen den 26 april hölls den första och därmed historiska digitala förbundsstämman för Svenska ITF Förbundet. Stämman som pågick i två timmar genomfördes med hjälp av det digitala verktyget ZOOM vilket var mycket uppskattat av ombuden. Det var stor uppslutning på förbundsstämman där 40 medlemsföreningar var representerade.

Bland många ärenden fastställdes styrelsens förslag till verskamhetsplan för år 2020-2021:

MÅLGRUPP BARN 0 ÅR – 12 ÅR
SIFs instruktörer har gått barnledarutbildning och har kunskap om barns utveckling, graderingskrav för miniorer och kadetter, ITF Taekwon-Do grundprinciper (etiskt uppförande).

Vi skall bredda vår barnledarutbildning med bland annat utbildningsmaterial.
Genomföra steg 2 instruktörsutbildning som är mer praktisk inriktad på graderingstekniker.

MÅLGRUPP UNGDOMAR 13 ÅR – 25 ÅR
SIF har skapat fler möjligheter för ungdomar att ha en anledning att stanna i vår idrott som tävlande, ledare eller domare.

Vi anpassar våra tävlingsregler så att fler "hittar" sin tävlingsgren.
Svenska Taekwon-Do ligan införskaffar ny utrustning som möjliggör tävling på ett säkert sätt i alla grenar för alla åldrar.

Domarutbildningarna blir mer omfattande med bland annat video- och tryckt material.

MÅLGRUPP VUXNA MOTIONÄRER 26 ÅR – 64 ÅR
SIF erbjuder positiva sociala miljöer med tränings- och tävlingsmöjligheter för ett långvarigt idrottande.
Vi genomför nationella träningsläger/seminarier med framgångsrika nationella och internationella instruktörer.

SIFs tekniska kommitté tar fram anpassade graderingskrav för äldre utövare.

MÅLGRUPP ÄLDRE MOTIONÄRER 65 ÅR OCH ÄLDRE
SIF har anpassat graderingsgraven för att på ett bättre sätt passa äldre utövares fysiska förutsättningar.

Den tekniska kommittén tar fram nya graderingskrav som är både utmanande och motiverande för äldre seniorer.

ELIT
Svenska ITF landslaget har en större trupp med bland annat fler juniorer än tidigare samt att vi deltar i alla 5 grenar.

Ett nytt uttagningssystem för landslaget som skapar större möjligheter att kvalificera sig till EM/VM.
Internationella deltagare till Svenska Taekwon-Do ligan för bättre motstånd nationella tävlingar.
Vi har elektroniskt poängsystem för de avancerade klasserna.

MÅLGRUPP ALLA
SIF 50 stycken medlemsföreningar.
Vi coachar våra klubbledare och instruktörer genom fadderverksamhet.
Vi sänker kostnader för nystartade föreningar.
Vi erbjuder ett ökat antal instruktörsutbildningar.*

Den nyvalada styrelsen för Svenska ITF Förbundet ser följande ut:

Ordförande

Robert Andersson

Vice ordförande
Master Swavek Dydiszko

Kassör
Master Mimmi Oskarsson

Sekreterare
Petra Dydiszko

Ledamöter
Sofia Gustavsson
Master Peter Logozar
Daniel Salomonsson

Suppleanter
Lora Timany
Master Håkan Hansson