www.itfsverige.se
IIC Ungern
Balatonfüred, Ungern 8-10 mars 2019
Text: Markus Känngård
Foto: Åsa och Markus Känngård

Under helgen den 8-10 mars hölls den 140:e Internationella Instruktörs Kursen (IIC) i Balatonfüred, Ungern. En mycket vacker liten stad vars befolkning ökar tiofaldigt om sommaren. Intill staden ligger den 18 km långa sjön Balaton.
Från Sverige och Gnesta deltog Markus Känngård V Dan och Åsa Känngård II Dan.
 
Den tekniska kommittén bestod av Grandmaster Hector Marano, Grandmaster Lan Ung och Master Paul McPhail VIII Dan. Även Grandmaster Paul Weiler (Vice president för ITF) gästade som instruktör med ett avsnitt om träningslära och övningar för att främja hälsan och undvika skador.

Grundaren av den Ungerska ITF organisationen Grandmaster Laslo Harmat var också på plats. GM Harmat som bott i Sverige under 10 år under 60- och 70-talet talar fortfarande flytande svenska och hälsar till oss här i Sverige. I ledet stod även bla. Master Tadeusz Loboda President för AETF.

Dag 1 inleddes med en eftermiddag (14.00-18.00) ledd av GM Marano och färgbältesmönster Chon-Ji upp till Chong-Moo. GM Maranos metod är att göra mönster 1 gång tillsammans för att sedan gå igenom varje steg separat med en förevisningsperson. GM Marano är som ett levande uppslagsverk och kan benämna varje rörelse i mönstret i nummerordning samt vilken sida i "Condensed Encyclopedia" rörelsen återfinns samt i vilken upplaga den är fel eller rätt.
En timme under dagen hölls av Master McPhail med självförsvar, där vi fick öva vissa scenarier av aggressiva angripare. Ett mycket uppskattat avsnitt.

Dag 2 (09.00-16.00) startades av GM Lan Ung och stegsparring. Det klargjordes för syftet samt vilka principer som skall följas i för respektive variant.

Därefter följde mönster för Dan grader med Master McPhail vars upplägg är lite annat än GM Marano. Han plockade ut svåra tekniker ur mönstret som övades för sig och därefter gjordes mönstret på räkning och därefter utan. En metod som passar många bättre men bra med variationer av metodik. Master McPhail höll även en genomgång av vårt uppträdande och etikett som TKD utövare. Detta är en viktig del, annars förlorar vi vår värdighet som traditionell kampart och närmar oss andra moderna kampsporter utan respekt för varandra. Något vi pratar mycket om i Sverige redan men som vi fortfarande kan jobba vidare med.

Den tekniska kommittén som instruerats direkt av vår grundare General Choi Hong Hi påpekade att det är deras jobb och skyldighet att föra vidare hans lära och arv och att vi i nästa generation ska fortsätta i samma anda. För varje år som går är det färre och färre som träffat eller tränat under General Choi.

Under lördagskvällen hölls en intim bankett där vi, arrangören, den tekniska kommittén men även Master Tadeusz Loboda deltog med ett fåtal andra deltagare främst från värdlandet Ungern. En trevlig kväll med många trevliga samtal och kontakter.

Under söndagen och det sista passet (09.00-12.00) fick IV-VI Dan fortsätta med sina mönster under MG Marano och Master McPhail. De "lägre graderna” med sina, samt lite olika kampövningar med GM Lan Ung.

Reflektion
Detta är vår tredje IIC. De här kurserna utvecklas hela tiden och det märks att det finns en viss självkritik då vi efter avslutad kurs fick fylla i en enkät hur vi upplevde innehållet under helgen. Standaren börjar jämnas ut utöver världen precis som den gör bland våra egna klubbar här hemma i Sverige. Förutom de tekniska delarna är det de nya knutna kontakterna och vänskaperna som en sådan här kurs kan inbringa kanske det bästa!
Till er som ännu ej deltagit på en IIC, gör det, det är en upplevelse för sig!

Markus Känngård V Dan & Åsa Känngård II Dan