www.itfsverige.se
Riksidrottsmötet 2019
Jönköping, 24-26 maj 2019
Text: SIF
 Foto: Robert Andersson

Riksidrottsmötet 2019, där RF:s och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund samlas för att fatta beslut i en rad framtidsfrågor, ägde rum på Elmia i Jönköping den 24-26 maj.
 
Som representant för SIF fanns vår ordförande Robert Andersson som berättar följande:
 
”Under Riksidrottsmötet andra dag diskuterades lägsta ålder för LOK-stödet 20 år samt kortare träningstid 30 min. Inget av dessa förslag fick gehör på stämman.
 
Nya ekonomiska stödformer till Idrottsförbunden fick bifall och kommer implementeras från år 2020.
 
Man har också beslutat att varje förening skall begära utdrag från brottsregister för alla som tilldelas regelbunden kontakt med barn.
 
Vi fick också möjlighet att besöka Jönköping TKD som visade upp vår idrott under Jönköpings föreningsdag.

Ferenc Böö fick under kvällen välförtjänt mottaga RFs förtjänsttecken efter 45 år som ledare.”