www.itfsverige.se
Svenskt Nationellt Domarråd
Skövde, 17 november 2019
Text och foto: SIF

Den 17 november genomfördes årets sammanträde för SND i Skövde.
SND (Svenskt Nationellt Domarråd) är den högsta instansen för domarutbildning i Sverige.

I årets SND deltog följande personer:

Swavek Dydiszko, 8 Dan - Skövde
Håkan Hansson, 7 Dan - Frölunda
Peter Logozar, 7 Dan - Ljungby
Niklas Enander, 7 Dan - Vasa Göteborg
Mimmi Oskarsson, 7 Dan - Mariestad
Robert Andersson, 6 Dan - Billdal
Petra Dydiszko, 6 Dan - Skövde
Markus Wittebo, 6 Dan - Frölunda
Anders Holmberg, 5 Dan - Floda
Fredrik Hyllander, 5 Dan - Eskilstuna
Magnus Ljunggren, 5 Dan - Trollhättan
Daniel Salomonsson, 5 Dan - Uddevalla
Henrik Drottz, 4 Dan - Partille
Simon Easterling, 4 Dan - Partille
Mattias Hoffman, 4 Dan - Kärra
Maria Hovelius, 4 Dan - Jönköping
Johan Ivarsson, 4 Dan - Trollhättan
Thomas Karlsson, 4 Dan - Södermalm
Gustav Olsson, 4 Dan -Stenungsunds
Jonatan Rydberg, 4 Dan – Partille


Under utbildningen behandlades nationella frågor rörande domarverksamheten.

Under mötet utsågs även Nationell Domaransvarig. Master Mimmi Oskarsson återvaldes till denna post för en period till nästkommande SND.