Källa: www.itfsverige.se
Taekwon-Do ITF som sport

Efter många års utveckling mognade Taekwon-Do från att vara enbart en kampkonst till att också bli en kampsport. Tävlingar i Taekwon-Do bedrivs internationellt idag separat för seniorer (över 18 år) och juniorer (15-17 år). Tävling genomförs i samtliga tävlingsgrenar både individuellt och i lag. Det finns fem olika tävlingsgrenar inom Taekwon-Do ITF:

Kamp
En match i kamp utseplar sig på en tävlingsmatta som är 9 x 9 meter. Matchen leds av en ringdomare som bryter kampmomentet ifall något fel utförts och tilldelar de tävlande varning eller miinuspoäng. Poäng noteras av fyra kantdomare. Poängen summeras i slutet av matchen och den utövare med flest poäng vinner. En kampmatch i individuell tävlan består av två ronder à två minuter vardera med en minuts rondpaus. Poänggivande område på motståndaren är framsidan av kroppen från midjan och uppåt. Poäng tilldelas enligt följande:

1 poäng - handteknik mot mellan eller hög sektion.
2 poäng - fotteknik mot mellansektion.
3 poäng - fotteknik mot hög sektion.
 
Mönster
Mönster är olika förutbestämda program av grundtekniker. Det finns 24 mönster i Taekwon-Do med mellan 19 till 72 rörelser i varje. Tävling i mönster bedöms av fem domare vilka poänsätter utövarna utifrån följande bedömningskriterier:

- Tekniskt utförande
- Kraft
- Balans
- Rytm
- Andningskontroll
 
Krosstekniker
Vid tävlan i krosstekniker mäts en utövares kraft i olika tekniker. Tävlingsteknikerna är förutbestämda, tre för damer och fem för herrar.

Poäng tilldelas för varje knäckt planka och summeras sedan för alla tävlingsteknikerna. Den utövare med flest poäng efter samtliga tekniker vinner.

Brädorna är gjorda av plast och konstruerade för att motsvara en ca 2 cm tjock träplanka. Plastbrädorna kräver inte bara kraft av utövaren utan också exakthet i tekniken.
 
Speciella tekniker
Vid tävlan i speciella tekniker mäts en utövares spänst samt förmåga att behålla kraft i sina tekniker då de utförs i hoppande form. Tävlingsteknikerna är förutbestämda, tre för damer och fem för herrar.

Tekniken utförs mot en "flip-board" som då den träffas med tillräcklig kraft övergår från horisontellt till vertikalt läge (eller tvärt om beroende på typ av teknik). Utövaren måste också visa god balans genom att landa på fötter i korrekt ställning. Varje träff som genererar utslag på "flop-board" ger ett poäng. Vinner gör den utövare som efter samtliga tekniker samlat flest antal poäng.
 
Traditionell kamp
Traditionell Kamp är en tävlingsgren som alltid utförs i par. Varje par förbereder ett program med förarrangerad kamp bestående främst av grundtekniker.

Tävlan bedöms av fem domare som poängsätter utövarnas program utifrån följande bedömningskriterier:

- Presentation, lagarbete och koreografi
- Tekniskt utförande
- Akrobatiskt innehåll
- Kraft
- Andningskontroll