www.itfsverige.se
Riksgradering 7
Jönköping, 11 november 2018
Text: SIF
Foto: Maria Hovelius

Söndagen den 11 november genomfördes i Jönköping den 7:e Riksgraderingen i regi av Svenska ITF Förbundet.

Graderingen som denna gång omfattade endast degraderingar leddes av representanter av Svenska ITF Förbundets Teknik- och Graderingskommitté:
Master Swavek Dydiszko, 8 Dan och Master Peter Logozar, 7 Dan.

I delgraderingen i Jönköping deltog 10 aspiranter som representerade 8 olika föreningar. Följande personer klarade delgraderingen med godkänt resultat:

Mimmi Oskarsson, 6 Dan - Mariestad
Patrik Carlström, 5 Dan - Jönköping
Magnus Ljunggren, 4 Dan - Trollhättan
Johan Ivarsson, 4 Dan - Trollhättan
Simon Easterling, 3 Dan - Partille
Leif Laaksonen, 3 Dan - Vasa TKD
Oskar Malaga, 3 Dan - Göteborg GTA
Kristian Nisula, 3 Dan - Järna
Jonatan Rydberg, 3 Dan - Partille
Christoffer Lejdborg, 2 Dan - Linköping

Nästa tillfälle för gradering är Riksgradering 8, som kommer att innehålla endast skarpa graderingar sker den 2 februari i samband med SNI i Skövde. Personer som är intresserade att gradera sig ombedes att skicka sina anmälningsblanketter snarast, dock senast den 5 januari.

Se lista över hittills anmälda personer till Riksgraderingen 8 här >