Information gällande graderingar inom Svenska ITF Förbundet


Teknik- och Graderingskommittén
Master Swavek Dydiszko, 8 Dan
Master Håkan Hansson, 8 Dan
Master Peter Logozar, 7 Dan
Master Niklas Enander, 7 Dan
Master Mimmi Oskarsson, 7 Dan
Master Markus Wittebo, 7 Dan


Kommande tillfällen för Riksgardering


Riksgradering 20 
 
Datum: preliminärt november-december 2024.
Mer info kommer senare.Information
Lista över senaste graderingar till Dan-grader >
Lista över senaste delgraderingar till Dan-grader >


Godkända graderingsinstruktörer >
Graderingsreglemente >
Graderingsavgifter till Dan-grader >Graderingskrav m.m.

Nationella graderingskrav till Dan-grader >

Nationella graderingskrav till Kup-grader för Yngre Juniorer, Juniorer och Seniorer >
Nationella graderingskrav till Kup-grader för Yngre Miniorer, Miniorer och Kadetter >

Frågebank, teorifrågor för graderingar >
Blanketter

Ansökan till delgradering
WORD > / PDF (formulär) >

Ansökan till gradering 3-6 Dan
WORD > / PDF (formulär) >

Ansökan till Dan-gradering 7-8 Dan
EXCEL >

Samlingsblankett ansökan för certifikat till 1-2 Dan
EXCEL > / PDF >
Obs! Administreras av graderingsinstruktörer.