Information gällande graderingar inom Svenska ITF Förbundet


Teknik- och Graderingskommittén
Master Swavek Dydiszko, 8 Dan
Master Håkan Hansson, 8 Dan
Master Peter Logozar, 7 Dan
Master Niklas Enander, 7 Dan
Master Mimmi Oskarsson, 7 Dan


Kommande tillfällen för Riksgardering


Riksgradering 17 
Datum: tisdagen den 6 juni 2023
Plats: Arena Skövde

Riksgradering 17 kommer innehålla både delgraderingar till graderna 3-7 Dan samt skarpa graderingar till graderna 3-6 Dan.
För att anmäla sig till Riksgradering 17 behöver man skicka ifylld ansökningsblankett (se nedan) via e-post till sif@itfsverige.se
Obs! Sista datum för att skicka ansökan är den 16 maj 2023.

Preliminärt tidschema:
Tisdag 6/6
09.00 – tillträde till hallen för uppvärmning
09.30-11.00 – delgraderingar
11.30-13.00 – graderingar

Obs! Man behöver inte vara på båda delarna.
Detta innebär att man kan åka hem, om man vill, efter t.ex. delgraderingar eller komma endast till tiden för graderingar.

Hittills anmälda personer:

Gradering
---

Delgradering

Alexander Zipp, 3 Dan - TrollhättanInformation
Lista över senaste graderingar till Dan-grader >
Lista över senaste delgraderingar till Dan-grader >


Godkända graderingsinstruktörer >
Graderingsreglemente >
Graderingsavgifter till Dan-grader >Graderingskrav m.m.

Nationella graderingskrav till Dan-grader fr.o.m. 2020-01-01 >

Nationella graderingskrav till Kup-grader för Yngre Juniorer, Juniorer och Seniorer >
Nationella graderingskrav till Kup-grader för Yngre Miniorer, Miniorer och Kadetter >

Frågebank, teorifrågor för graderingar >
Blanketter

Ansökan till delgradering
WORD > / PDF (formulär) >

Ansökan till gradering 3-6 Dan
WORD > / PDF (formulär) >

Ansökan till Dan-gradering 7-8 Dan
EXCEL >

Samlingsblankett ansökan för certifikat till 1-2 Dan
EXCEL > / PDF >
Obs! Administreras av graderingsinstruktörer.