Blanketter och dokumenten för nedladdning
 
Blanketter
Samlingsblankett ansökan för certifikat 1-2 Dan EXCEL / PDF
Ansökan till riksgradering 3-6 Dan WORD / PDF
Ansökan till Dan-gradering 7-8 Dan EXCEL / PDF
Ansökan till delgradering 3-7 Dan WORD / PDF
   
International Instructor Certificate Application Form EXCEL
International Instructor Course Application Form EXCEL
International Competition Course Application Form EXCEL
International Kids Course Application Form EXCEL
   
Ansökan om ITF tävlingssanktion WORD / PDF
Rapport från tävlingsarrangören WORD / PDF
Rapport från tävlingens huvuddomare WORD / PDF
Skadeanmälan för eventuella skador under tävlingen WORD / PDF
   
Ansökan om medlemskap i Svenska ITF Förbundet WORD / PDF
Begäran om utträde från Svenska ITF Förbundet WORD / PDF
   
Ansökan om övergång från utländsk organisation WORD / PDF
   
Sanktionsansökan seminarium med utländsk internationell instruktör WORD / PDF
   
Anmälan om tävling eller träning utomlands WORD / PDF
Skadeanmälan till Folksam PDF
   
Rapportering av en domarutbildning - nivå 2 EXCEL
Rapportering av en domarutbildning - nivå 1 EXCEL
Dokument
Stadgar för Svenska ITF Förbundet PDF
Integritetspolicy Svenska ITF Förbundet PDF
   
Nationellt Tävlingsreglemente - kamp PDF
Nationellt Tävlingsreglemente - tekniska grenar PDF
Nationellt Graderingsreglemente PDF
Nationellt Domarreglemente PDF
Landslagsreglemente PDF
Reglemente för Svenska TKD Ligan PDF
   
Frågebank, teorifrågor för graderingar PDF
   
Arrangemang av tävling - styrdokumet PDF
Arrangemang av seminarium med internationell instruktör - styrdokument PDF
   
Nationella graderingskrav till Kup-grader för Miniorer och Kadetter PDF
Nationella graderingskrav till Kup-grader för Juniorer och Seniorer PDF
Nationella graderingskrav till Dan-grader PDF
   
Bältessystem för Kup-grader (bild) A3   PDF
Godkända skydd för tävlingar sanktionerade av SIF PDF
ITF:s officiella godkända skydd och dobok HEMSIDA
 
Arkiv för Svenska ITF förbundets verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2018 PDF
Verksamhetsberättelse 2017 PDF
Verksamhetsberättelse 2016 PDF
   
Arkiv för ITF sektionens verksamhetsberättelser  
Verksamhetsberättelse 2016 PDF
Verksamhetsberättelse 2015 PDF
Verksamhetsberättelse 2014 PDF
Verksamhetsberättelse 2013 PDF
Verksamhetsberättelse 2012 PDF
Verksamhetsberättelse 2011 PDF
Verksamhetsberättelse 2010 PDF
Verksamhetsberättelse 2009 PDF
Verksamhetsberättelse 2008 PDF
Verksamhetsberättelse 2007 PDF
Verksamhetsberättelse 2006 PDF
Verksamhetsberättelse 2005 PDF
Verksamhetsberättelse 2004 PDF
Verksamhetsberättelse 2003 PDF
Verksamhetsberättelse 2002 PDF